Přejít k obsahu

Studentská mobilita

Erasmus

Katedra germanistiky a slavistiky  nabízí  možnost  studovat  na  zahraničních  univerzitách,  se  kterými  má uzavřenou  bilaterální  dohodu  v  rámci  programu  Erasmus+. Seznam  bilaterálních  dohod  je zveřejněn na webových stránkách Zahraničního oddělení ZČU.

Každá  smlouva  je  garantována  příslušným  pracovištěm,  resp.  osobou,  která  je  uvedena  v seznamu. Výběrová řízení v programu probíhají vždy na přelomu kalendářního roku – prosinec – únor. Jednotliví garanti vypíší výběrová řízení a stanoví podmínky, které musí student splnit (termíny výběrových řízení jsou vždy zveřejněny na stránkách příslušné garantující katedry). Výběrové řízení má většinou podobu ústního pohovoru, na který student donese životopis a motivační dopis v českém jazyce a v jazyce zahraniční univerzity (podmínky se samozřejmě mohou měnit, protože je stanovuje garant smlouvy). Pohovor prověřuje studentovu jazykovou vybavenost a motivaci vycestovat do zahraničí. Může být zohledněn celkový studijní prospěch uchazeče.

Výběrové řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ pro akademický rok 2019 / 2020: zde.

Patička