Přejít k obsahu

Uplatnění absolventů

V rámci oboru si studenti osvojí široké spektrum jazykových dovedností, které jsou úzce spojené s komerční praxí a reálným světem. Absolventi tak nachází široké uplatnění v prostředí managementu firem, vnitrostátních i mezinárodních institucích, např. ve sféře obchodu a služeb, v bankovnictví, pojišťovnictví, advokátních kancelářích, poradenských firmách, mediích, institucích státní správy apod.

Absolventi se také uplatňují v automotive průmyslu, který tvoří jedno z nejdůležitějších hospodářských odvětví v České republice a které vyžaduje denní komunikaci na mezinárodní úrovni. Obzvláště tak v západních Čechách jsou absolventi a jejich jazykové dovednosti velmi žádané.

Absolventi také mohou pokračovat ve studiu navazujících magisterských studijních oborů, zejména pak v rámci Bavorských studií, které s oborem korespondují nejen jazykově, ale především i obsahově. Navázat se mohou i skrze obory Evropská kulturní studia a Teorie a filozofie komunikace.

Patička